Sponzorji

Splošni pogoji uporabe portala Audio-Kontakt.com
 • Portal Audio Kontakt deluje na prostovoljni bazi. Snovalci in upravljalci spletne strani so ljubitelji kvalitetne reprodukcije glasbe, katerim je ta dejavnost hobi, zato se vse aktivnosti na portalu izvajajo v prostem času posameznikov. Na podlagi teh dejstev ne sprejemamo neargumentiranih kritik o upravljanju portala in njenih funkcionalnostih, lahko pa nam posredujete vaše predloge, kateri bi pripomoglji k izboljšanju uporabniške izkušnje oz. nam lahko sami pri tem pomagate v kolikor imate znanje s področja izdelave spletnih strani ter kot moderator forumskega dela.

 • Z vstopom na spletni portal Audio-Kontakt.com uporabniki potrjujejo, da so s temi pogoji uporabe seznanjeni, da z njimi soglašajo ter da jih njihove določbe zavezujejo. Strinjanje s pravili je pogoj za uporabo portala. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem. Če se uporabnik s temi pogoji ne strinja, je njegova dolžnost in obveza, da spletno mesto zapusti.

 • Spletni portal Audio-Kontakt.com je sistem, ki omogoča prodajo rabljene AV opreme, pregled novic iz AV sveta,HI-FI galerijo uporabnikov, članke, oglase trgovin, videoteko in forum.

 • Uporabniki sistema dovoljujejo uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za namen delovanja sistema in pošiljanja elektronske pošte. Audio-Kontakt.com jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Elektronski naslovi, telefonske številke in drugi osebni podatki uporabnikov ne bodo posredovani drugim, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja sistema oziroma v primeru privolitve.

 • Opozorilo!
  Kupovanje oz. prodaja rabljene opreme v rubriki mali oglasu je izključno v domeni prodajalcev in kupcev. Audio Kontakt je le platforma za objavo oglasov, nikakor pa njeni upravljalci ne odgovarjajo za morebitne zlorabe, oškodovanja in goljufije, ki se lahko pripetijo v primeru nakupov oz. nakupov na daljavo. Priporočamo, da v kolikor je možno, opremo pred nakupom preizkusite. Vsak nakup preko portala je na lastno odgovornost. V primeru zlorab nas o tem obvestite na info@audio-kontakt.com .

 • Audio-Kontakt.com, njegovi upravljalci in njegovi lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oglase, vključno s slikami, povezavami, tekstom in kontaktnimi podatki, je izključno odgovorna oseba, ki ta oglas odda.

 • V primeru suma kaznivega dejanja, objave oglasa, ki vsebuje kontaktne podatke tretjih oseb brez njihove privolitve, bo Audio-Kontakt.com sodeloval z ustreznimi organi.

 • Kršiteljem bo Audio-Kontakt.com tudi onemogočil nadaljno oddajo oglasov na način, da bo blokiral njihov dostop do strani.

 • Uporabniki se obvežejo, da ne bodo objavljali oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

 • Audio-Kontakt.com ne odgovarja za primere zlorabe osebnih podatkov (imena, telefonske številke, e-mail naslova), bo pa nemudoma po sporočilu o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal.

 • Uporabniki malih oglasov na portalu Audio-Kontakt.com morajo prijaviti sporen oglas s pošiljanjem obvestila administratorju na e-mail naslov info@audio-kontakt.com z ustrezno utemeljitvijo. Audio-Kontakt.com na podlagi prijav ustrezno ukrepa.

 • Povezave na zunanje strani v vsebini oglasa brez predhodnjega dovoljenja niso dovoljene (povezava na oglasna Bolha.com).

 • Upravljalec strani si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave oglasa, če meni, da bi objava takšnega oglasa kršila pravila - presojo o tem si upravljalec v celoti pridržuje. Upravljalci strani si pridržujejo pravico onemogočiti uporabo portala tistim uporabnikom, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali sistemu.

 • Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte, ki so povezani s sistemom Audio-Kontakt.com. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno poslati pisno zahtevo na elektronski naslov info@audio-kontakt.com.

 • Uporabniki se strinjajo, da lahko Audio-Kontakt.com njihov oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Audio-Kontakt.com v drugih medijih ne bo objavil osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino oglasa in povezavo na stran www.audio-kontakt.com.

 • Kopiranje in uporaba kateregakoli dela strani www.audio-kontakt.com , vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki, ni dovoljeno brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljalca strani Audio-Kontakt.com.

 • Za vpogled kontaktnih podatkov pri malih oglasih, mora biti uporabnik registriran član portala Audio Kontakt in prijavljen.

 • Audio-Kontakt.com ne odgovarja za resničnost oddanih oglasov in kontaktnih podatkov v oglasih.

 • Upravljalec strani Audio-Kontakt.com si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost strani in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo.

 • Vsak uporabnik sistema sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljalca sistema Audio-Kontakt.com, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

 • Upravljalec strani Audio-Kontakt.com si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta pravila in pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi teh pravil pomeni soglasje s spremembami.

 • Uporaba portala Audio Kontakt je na lastno odgovornost. Upravljalci spletne strani ne odgovarjajo za ažurnost in točnost informacij, prav tako ne odgovarjajo za kakršnokoli škodo, ki bi bi lahko nastala z uporabo spletne strani.

Politika varovanja zasebnosti na Audio-Kontakt.com
 • Na Audio-Kontakt.com pripisujemo zasebnosti obiskovalcev izjemen pomen. Ta dokument o politiki varovanja zasebnosti opisuje tipe zasebnih informacij, ki jih sprejmemo in hranimo na Audio-Kontakt.com ter načine, kako jih uporabljamo.

 • Log datoteke (dnevniki)
  Tako kot mnogo drugih spletnih strani, tudi Audio-Kontakt.com uporablja t.i. log datoteke. V teh datotekah zapisujemo informacije o vašem IP naslovu, vrsti brskalnika, ponudniku interneta (ISP), pa tudi oznako datuma in časa, vstopno in izstopno stran ter število klikov. S temi informacijami analiziramo trende, administriramo spletno stran, sledimo premikanju uporabnikov na naši spletni strani in zbiramo demografske podatke. IP naslov in druge podobne informacije niso povezane z drugimi informacijami, na podlagi katerih bi vas lahko osebno identificirali.

 • Piškotki (cookies)
  Audio-Kontakt.com uporablja piškotke, v katerih shranjuje informacije o tem, katere strani uporabnik obišče in spremeni vsebino spletne strani glede na vrsto brskalnika ali glede na druge informacije, ki jih pošlje uporabnik preko brskalnika.

 • DoubleClick DART piškotek
  » Google, kot tretja stranka, uporablja piškotke za prikazovanje oglasov na Audio-Kontakt.com.
  » Google uporablja DART piškotke, ki mu omogočajo, da prikazuje oglase uporabnikom glede na njihovo obiskovanje spletne strani Audio-Kontakt.com in drugih spletnih strani.
  » Uporabniki lahko zase izključijo uporabo DART piškotka tako, da obiščejo spletno stran na naslovu http://www.google.com/privacy_ads.html .

 • Nekateri oglaševalski partnerji lahko uporabljajo piškotke na tej strani. Med oglaševalci je med drugim tudi Google AdSense.

 • Tretje stranke in oglaševalske mreže, ki prikazujejo oglase, uporabljajo tehnologijo, ki oglase ali povezave, ki se prikazujejo na Audio-Kontakt.com, pošiljajo neposredno vam oziroma vašemu brskalniku. V tem trenutku dobijo samodejno tudi informacijo o vašem IP naslovu. Oglaševalske mreže lahko uporabljajo tudi druge tehnologije (piškotke, JavaScript, Web Beacons), s katerimi merijo učinkovitost oglaševalskih kampanj in/ali z njimi personalizirajo oglase, ki jih vidite.

 • Audio-Kontakt.com nima nadzora ali dostopa do teh piškotkov, ki jih uporabljajo tretje stranke za oglaševanje.

 • Za več informacij o načinu uporabe piškotkov in kako se lahko odjavite od uporabe le-teh se obrnite na politike varovanja zasebnosti posameznih oglaševalcev. Pri Audio-Kontakt.com ne moremo vplivati na delo tretjih oglaševalcev, niti ne moremo vplivati na njihovo politiko zasebnosti.

 • Če želite onemogočiti uporabo piškotkov, lahko to nastavite v vašem brskalniku. Natančnejše informacije o tem, kako to naredite, najdete na spletni strani vašega brskalnika.


Audio Kontakt terms of use
 • By entering the web portal Audio Kontakt, the user confirms that these conditions of use are familiar to them and agree to be bound by their provisions. Agreeing with the rules is a condition for using the portal. The user's responsibility is to be paired with conditions of use. If a user does not agree to these terms, it is his duty and obligation to leave the site.

 • Web portal Audio Kontakt is a system that allows the sale or purchase of audio & video equipment, forum, gallery HI-FI systems, and news from the world of HI-FI technology.

 • Users of the system allow the use and processing of their personal data given for the purpose of the system and sending e-mail. Audio Kontakt is liable for the privacy of personal data and handled in accordance with the Protection of Personal Data. Personal information manager is the operator of the Audio Kontakt. E-mail addresses and other personal data of users will not be disclosed to others except in cases where it is needed for the purpose of the system or in the event of consent.

 • Audio Kontakt, its managers and its owners are not liable for the truthfulness of the ads and cast their contents. The ad, including images, links, text and contact information is the sole responsibility of the person who submitted this ad. The same is true for all other sub sites of Audio Kontakt, such as forum.. In the case of adding copyrighted images and other content, is solely responsible the person who uploaded the content.

 • In the event of a suspected criminal offense, publication of the advertisement, which contains contact information of third parties without their consent, will Audio Kontakt participate with the relevant authorities.

 • Audio Kontakt is not responsible for instances of misuse of personal data (names, phone numbers), but will be immediately following the notification of the alleged abuse for appropriate action.

 • Members undertake not to publish advertisements for someone else without his consent.

 • The administrator reserves the right to delete or deny to publish the ad if it considers that publication of such ads infringed the rules - your assessment of the reserves manager entirely. Administrators reserve the right to disable the use of the portal users who contravene these rules or otherwise harm the system.

 • The user agrees to occasionally receive e-mails and sms messages that are related to the Audio Kontakt. This message may contain advertisements. To unsubscribe from receiving these messages it needs to be sent a written request to the email address info@audio-kontakt.com.

 • Users agree that Audio Kontakt can publish their ad, including photos in several other media sites,so that visibility of the ad is not limited to one website only. Audio Kontakt will not publish personal user data in other media but only the content of the ad and link to the page Audio-Kontakt.com.

 • Copying and use of any part of the Audio-kontakt.com, including all information provided by users is not permitted without prior written permission of the controller administrator.